Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Komunikácia s hosťom

Posted 3.12.2017
Komunikácia s cudzincom

Väčšinou nemajú nijaké mimoriadne požiadavky na čašníkov, ale aj tak musíme ich obsluhe venovať osobitnú pozornosť. Musíme si uvedomiť, že každý náš občan i inštitúcia s ktorou cudzinec prichádza do styku, mu pomáha utvoriť si celkovú predstavu o našej krajine, o úrovni a spôsobe života u nás. Cudzinci od nás ako príslušníkov malého národa právom očakávajú, že sa s nimi budeme vedieť dohovoriť niektorým svetovým jazykom. Znalosť cudzích jazykov má v styku s cudzincom aj psychologický význam. Ak sa s nami vie dorozumieť vo svojej materčine, bude mať z pobytu v našom odbytovom stredisku väčšie potešenie. Čašník musí byť aj k cudzincom zdvorilý, taktný a diskrétny. Ak sa na nás obrátia s neobvyklou žiadosťou, nikdy neprejavujeme údiv alebo prekvapenie, ale sa usilujeme hosťovi vyjsť v ústrety.

 

Komunikácia s rôznymi typmi ľudí

Zhovorčiví hostia

Dokáže v krátkom čaše s kýmkoľvek nadviazať rozhovor na rozličné témy. V rozhovore je aktívny, sám vyberá, rozvíja a často aj mení tému rozhovoru. Ľudí, ktorí ho odmietajú počúvať, hodnotí negatívne. Pri obsluhe takéhoto zákazníka musí čašník pozorne počúvať, stručne a pokiaľ možno kladne odpovedať. Zhovorčivému hosťovi nikdy nekladieme ďalšie otázky, ani ďalej nerozvíjame jeho úvahy. Zásadu nezanedbávať ostatných hostí na úkor jedného, musíme vždy dodržiavať.

Podráždení hostia

Aj nepodstatná maličkosť, omyl, chybné správanie čašníka a pod. ho dokážu podráždiť. Je potom nevrlý, precitlivelo a neprimerane reaguje aj na najmenšie podnety z okolia, je prehnane kritický na prácu a vystupovanie čašníkov. Vždy musíme pripustiť, že hosť má pravdu a prisľúbime mu nápravu. Podráždenému hosťovi musíme dať osobitne najavo, že nám záleží na jeho spokojnosti. Najskôr si ho získame rýchlym a presným splnením jeho želaní.

Arogantní hostia

Takýto hosť chce mať za každých okolností pravdu, chce aby sme mu venovali mimoriadnu pozornosť, v ničom mu neodporovali, ale naopak, splnili všetky jeho želania. Pri obsluhe takéhoto hosťa musíme byť trpezlivý a pozorný. Nesmieme ho naším správaním ani rečou dráždiť. Dosiahli by sme tým len jeho ďalšiu zápornú reakciu. Takéhoto hosťa uspokojíme, ak z celého nášho správania bude vyžarovať skromnosť a úsilie vyhovieť jeho želaniam.

Rozhodní hostia

Ich otázky sú vecné, presne formulované. Čašníkovi urýchľujú prácu, ale aj vyžadujú rýchlu a správnu obsluhu. Pri obsluhe takéhoto hosťa by bolo chybou, keby sa čašník usiloval ovplyvniť jeho voľbu jedál a nápojov alebo by nedodržiaval všetky zásady správneho vystupovania a obsluhy.

Nesmelí hostia

Čašník musí mu poskytnúť dostatok čašu na adaptáciu v novom prostredí. Musí vedieť získať si jeho náklonnosť. Takýto hostia sú čašníkovi vďačný za každú maličkosť. Preto je vhodné ak im pomôže pri výbere jedál a nápojov. Nesmie na hosťa naliehať. Hosťovi nevyberáme jedlá príliš cudzie názvom alebo najdrahšie, ale ani najlacnejšie.

Konzervatívni hostia

Možno sem zaradiť hlavne starších hostí, ale aj hostí z vidieka.. Vyhovieme mu, keď ho usadíme na najpokojnejšie miesto v stredisku, odkiaľ môže pozorovať celé stredisko, ale aj život na ulici – pri okne. Je zvyknutý na to, že čašník uplatňuje staré podnikateľské heslo „Náš zákazník, náš pán“. Čašník musí obsluhe týchto hostí venovať pozornosť, pristupovať k nim taktne a poctivo. Nesmie ich uraziť úsmeškami alebo poznámkami, ktoré sa týkajú zachovávania starých zvykov.

Chorí  hostia

Chorý hosť sa zvyčajne sústreďuje na vlastné problémy a predpokladá, že ich bude rešpektovať aj čašník. V dôsledku choroby však môže byť aj tichý, nesmelý a uzavretý.

Čašník sa k hosťovi správa vždy pozorne a taktne. Veľmi netaktné sú úsmešky a poznámky.

Dieťa ako hosť

Ak je to možné, pri preberaní objednávky zapájame aj deti do rozhovoru, umožníme im, aby vyslovili svoje želania. Pri čakaní na jedlo je vhodné deti zabaviť drobnými vecami, ktoré ich zaujímajú. Je vhodné a psychologicky účinné, ak pri výbere jedál podávame jedálny lístok aj deťom. Aj v prípade, že nevedia čítať. Niekde majú na tento účel i špeciálne detské jedálne lístky.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »