Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vedenie hotelu - kde začína problém?

Posted 4.9.2017

Je dnes, najmä u nás bežné, že hotely vlastnia finančníci, finančné skupiny, no hlavne nie hotelieri. To nie je problém, ak na vedenie hotelu angažujú riaditeľa hotelu. Tu už začína prvotný problém - výber kvalifikovanej osoby si riadia vlastnými úsudkami a skúsenosťami. Teda skúsenosťami z iného podnikania než je vlastný hotelový biznis! Výber riaditeľa nezveria profesionálnej hotelovej agentúre. Spoliehať sa na preukázanie uchádzača o miesto riaditeľa dokladovanou praxou v hotelovom prostredí môže byť klamlivé (hotely sa zbavujú neúspešného vedenia a tieto osoby bez overovania ich úspešnosti poľahky nachádzajú opätovne miesto vo vedení ďalších hotelov). Nakoľko sa od jeho práce odrážajú ďalšie nadväzné a nevyhnutné činnosti hotelu, je tento problém základný.

Ako tento problém identiifkovať?

 Treba rozlišovať. Máme riaditeľa alebo administrátora, či sme mali riaditeľa a urobili sme z neho administrátora? V prvom prípade je zrejmé, že sme volili nesprávne a v druhom prípade, že mi ako majitelia sme zlyhali!

Identifikácia zlého vedenia riaditeľom (administrátorom) je najmä: 

- nepozná alebo sa neriadi klasifikačnými znakmi vedeného hotelu

- svojich podriadených denne neriadi a denne ich nekontroluje (riaditeľ sa musí neustále venovať personálu)

- nezisťuje a nerieši problematické technické detaily a bezpečnostné riziká hotelu (hostia ich vidia)

- nekladie dôraz na čistotu (nekontroluje detailne čistotu hotelu a hlavne dokonalú čistotu samotných izieb)

- nekladie dôraz na kvalitu práce recepcie - je "tvárou" hotelu (prvý a posledný kontakt s hosťom je najdôležitejší!)

No a fenoménom Slovenska (aj Čiech) je:

- syndróm "neviditeľnosti" - hosť by sa nemal zoznámiť s riaditeľom len ak má hosť problém! 

- nepociťuje svoju prácu ako službu hosťom (však slúži majiteľom...!) ...viac

... pre viac informácii o práci vedenia Vášho hotelu na vyžiadanie office@parthenon.sk 

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »