Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Čašník a čašníčka majú v pracovnej náplni bezprostredný výkon realizácie obchodnej činnosti, t. j. obsluhu hostí pri raňajkách, obedoch a večeriach, ako aj v ostatných odbytových strediskách podľa doby prevádzky. Do ich pracovnej náplne patrí aj obsluha na izbách. Starajú sa o spokojnosť hostí. Dodržiavajú štandardné postupy obsluhy a poskytujú služby tak, ako sú stanovené štandardmi pre odbytové stredisko príslušnej skupiny.

Čašník – čašníčka podliehajú hlavnému čašníkovi.

Hlavné povinnosti čašníka (čašníčky)

-             V styku s hosťom je prívetivý, usmieva sa a využíva svoj osobný prístup k hosťom na ovplyvnenie ich spokojnosti.

-             Zdvorilým spôsobom okamžite reaguje na požiadavky hostí.

-             Svoje pracovisko udržiava čisté a upravené.

-             Obsluhu zabezpečuje podľa času prevádzky strediska a zaradenia do pracovnej zmeny.

-             Pred začatím prevádzky včas upravuje stoly, ponukové stoly a vitríny, pripravuje si servírovací inventár.

-             Po skončení obsluhy a odchode hostí odpratáva zo stolov a pripravuje ich pre ďalších hostí.

-             Sťažnosti hostí prenáša na hlavného čašníka, drobné sťažnosti vybavuje okamžite sám.

-             Ohlasuje zistené nedostatky vo vybavenosti strediska a ďalšie nedostatky, ktoré by v kontakte s hosťom mohli škodiť imidžu hotela .

-             Vypomáha v strediskách, ak je to nevyhnutné, najmä pri obsluhe počas gastronomických spoločenských podujatí (banketov a večierkov a pod.).

-             Zabezpečuje presné účtovanie a evidenciu tržieb v kontrolnej pokladnici.

-             V službe nosí povinne hotelové oblečenie a menovku. 

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »