Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kuchár pod dohľadom a podľa pokynov hlavného kuchára vedie pracovníkov kuchyne pri príprave a výrobe jedál. V neprítomnosti hlavného kuchára preberá jeho práva a povinnosti. Je bezprostredne zodpovedný za dodržiavanie kvantity a kvality jedál.

Je podriadený hlavnému kuchárovi.

Povinnosti kuchára:

-             Je výkonným pracovníkom kuchyne, podieľa sa podľa špecializácie na výrobe v teplej alebo v studenej kuchyni.

-             Pôsobí ako asistent hlavného kuchára i ako jeho zástupca, usmerňuje ostatných pracovníkov kuchyne pri organizácii výroby.

-             Samostatne pracuje na príprave hotových jedál, jedál na objednávku a špecialít kuchyne.

-             Podieľa sa na zabezpečení gastronomických spoločenských akcií, banketov, večierkov a pod.

-             Kontroluje jedálny lístok na nasledujúci deň a vypisuje žiadanky na potrebné potraviny a suroviny zo skladu. Zodpovedá za kontrolu a dodržiavanie technológie prípravy pokrmov, za hmotnosť porcií.

-             Zabezpečuje varenie, krájanie porcií, prípravu osobitne  na spracovanie náročných  jedál a prípravu cudzokrajných jedál. Spolupôsobí pri prijímaní a prepúšťaní pracovníkov nižšieho zadelenia.

-             Pomáha pri zabezpečovaní pohotovostných zásob potravín.

-             Kontroluje technologické zariadenia, ich funkčnosť a spoľahlivosť, najmä z hľadiska bezpečnosti práce, nahlasuje potrebné opravy a údržbu.

-             Podieľa sa na inventarizácii vybavenosti kuchyne.

-             Denne podáva správu o vydaných jedlách a nápojoch.

-             Vedie záznamy o výrobe jedál pre zamestnancov a zabezpečuje ich stravovanie.

-             Asistuje pri kalkuláciách novo zavádzaných jedál a nápojov.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »