Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PRACOVNÁ NÁPLŇ PRACOVNÍKOV UBYTOVACIEHO ÚSEKU

Manažér ubytovacieho úseku riadi ubytovacie činnosti hotela, zodpovedá za rozsah a kvalitu služieb podľa štandardov ubytovacích služieb hotela v príslušnej triede. Zodpovedá za plnenie ekonomických úloh na úseku ubytovania, kontroluje ceny a štandardy kvality služieb. Riadi aj činnosť práčovne a ostatné služby pre hostí, najmä rezervovanie, telefónne služby a zúčtovanie s hosťami. V jeho kompetencii sú aj halové služby, služby hotelových butikov a kancelárske služby. Je priamo podradený generálnemu manažérovi hotela.

Hlavné povinnosti manažéra ubytovacieho úseku.

-             Riadi úsek hotela v súlade so stratégiou, triedou, štandardmi a pracovným postupom stanoveným generálnym manažérom hotela.

-             Riadi svoj úsek v zmysle miestnych, okresných, krajských a štátnych predpisov pre prácu ubytovacích zariadení.

-             Riadi pracovníkov svojho úseku tak, aby sa dosiahla progresívna úroveň pracovných výkonov.

-             Kontroluje dodržiavanie štandardov služieb fyzického stavu ubytovacích priestorov hotela.

-             Zabezpečuje realizáciu plánovaných úloh ubytovacieho úseku, najmä plánované príjmy z predaja izieb, zodpovedá za vývoj nákladov a maximalizuje využitie ubytovacej kapacity.

-             Realizuje hotelové a firemné marketingové programy predaja ubytovacích služieb.

-             Pre ubytovací úsek vypracúva ročné ukazovatele využitia kapacity, predaja „izbodní“ a priemernej ceny za „izbodeň“ nadväzujúce na obchodný plán hotela a rozpisuje tieto ukazovatele na mesiace, prípadne na sezónne a mimo sezónne obdobie.

-             Zúčastňuje sa na príprave ročného rozpočtu hotela za svoj úsek.

-             Činnosť rezervovania riadi tak, aby sa trvale dosahovalo maximálne využitie ubytovacej kapacity.

-             Dodržiava predpísaný postup kontroly úverov a vybavovania platobných prevodov.

-             Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu peňažných prostriedkov a cenností hostí a za postupy v prípadoch núdze a ohrozenia.

-             Prijíma sťažnosti hostí za svoj úsek a zabezpečuje nápravu.

-             Podľa potrieb vykonáva aj ďalšie práce.

-             V práci nosí hotelové oblečenie a menovku.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »