Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Chyžná – upratovačka upratuje a udržiava poriadok a čistotu v hosťovských izbách a v iných hotelových priestoroch tak, aby zodpovedala hotelovým štandardom podľa triedy hotela. Je podriadená hotelovej gazdinej.

Hlavné povinnosti chyžnej:

-             Upratuje hosťovské izby.

-             Pripravuje vozíky s čistou bielizňou, dodržiava štandardný postup pri výmene bielizne, odnáša použitú bielizeň a odovzdáva ju pracovníkom práčovne.

-             Akékoľvek nedostatky v stave a vybavenosti izieb ihneď hlási hotelovej gazdinej.

-             Upratuje hosťovské izby a kúpeľne a pri nájdení stratených alebo zabudnutých vecí postupuje podľa hotelových smerníc.

-             Ohlasuje pripravenosť izieb na ubytovanie.

-             Nahlasuje potrebné opravy v izbách a v kúpeľniach.

-             Sklad s bielizňou a čistiacimi prostriedkami udržiava v poriadku a uzamknutý.

-             Každodenne ihneď po zistení, najneskôr však do 14. hodiny, nahlási recepcii číslo izby, ktorá nie je spôsobilá na ďalšie prenajatie.

-             Vedie záznam o stave a spotrebe bielizne, čistiacich prostriedkoch a hygienických potrieb pre kúpeľne .

-             Upratuje v objekte hotela najmä služobné priestory, schodisko, vstupný priestor do hotela, halu, výťahy a ostatné priestory podľa stanovenej pracovnej náplne.

-             Dbá o poskytovanie vľúdnych a účinných služieb hosťom, pomáha pri starostlivosti o deti, starých a telesne postihnutých hostí.

-             Dbá o opatrenia na úsporu energií a predpisov o bezpečnosti práce.

-             Podľa pokynov hotelovej gazdinej vykonáva aj ďalšie práce.

-             V práci nosí hotelové oblečenie a menovku. 

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »