Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hotelová gazdiná vedie úsek hotelových izieb a priamo zabezpečuje ubytovacie služby. Zabezpečuje všetky práce na úseku ubytovania, ktoré súvisia so štandardom služieb pre hostí v hotelových izbách, na chodbách a schodisku. Riadi prácu kolektívu chyžných a prácu práčovne. Je podriadená manažérovi ubytovacieho úseku.

Hlavné povinnosti hotelovej gazdinej:

-             Zabezpečuje, aby sa poskytovali kvalitné ubytovacie služby v rámci štandardu triedy hotela.

-             Riadi práce kolektívu chyžných a dbá, aby boli izby včas pripravené na prijatie hostí.

-             Zadeľuje chyžné na zmeny podľa kapacity a potrieb hotela, ako aj podľa požiadaviek využitia pracovného času.

-             Zostavuje a podáva recepcii správy a stave izieb, nahlasuje všetky zistené nedostatky a cez technický úsek hotela zabezpečuje ich odstránenie tak, aby každá izba bola čo najskôr zaradená do predaja.

-             Kontroluje vývoj nákladov, a to najmä nákladov na vybavenosť izieb inventárom, bielizňou a čistiacimi prostriedkami.

-             Vypracúva a zabezpečuje plány generálneho upratovania hotelových izieb.

-             Manažérovi ubytovacieho úseku pomáha pri príprave ročného rozpočtu, sleduje termíny výmeny zariadenia izieb a upozorňuje na chyby na zariadení a vo vybavenosti izby.

-             Dodržiava štandardné postupy pri preberaní, ochrane a vrátení vecí nájdených hosťami alebo personálom.

-             Je zodpovedná za výber, prijímanie, prepúšťanie a hodnotenie práce chyžných a pracovníkov práčovne.

-             Vedie mesačnú inventarizáciu bielizne , čistiacich prostriedkov a doplnkov na vybavenie kúpeľní.

-             Objednáva bielizeň, čistiace prostriedky a toaletné potreby do kúpeľní.

-             Kontroluje pracovné oblečenie chyžných.

-             Osobne zodpovedá za čistotu a poriadok hotelových izieb a verejných priestorov hotela.

-             Podľa potrieb vypomáha v iných strediskách hotela.

-             V práci nosí hotelové oblečenie a menovku. 

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »