Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hotelový zriadenec – dverník je podriadený vrátnikovi v službe. Táto funkcia sa zriaďuje vo väčších a luxusnejších hoteloch.

Plní nasledujúce povinnosti:

 

-             Otvára vstupné dvere prechádzajúcim hosťom.

-             Poskytuje hosťom informácie o službách hotela a zároveň tým vhodnou formou propaguje.

-             Zaisťuje pred hotelom voľné miesto pre prichádzajúce autá.

-             Pri príjazde hosťa otvára dvere auta, hlási do vrátnice príjazd a zabezpečuje prostredníctvom zriadenca odnesenie batožiny.

-             Pri odchode hosťa spolu so zriadencom ukladá (zaisťuje) batožinu do auta.

-             Zabezpečuje, aby bol vchod, chodník, rohože a celý priestor pred vchodom do hotela v úplnej čistote.

-             Privoláva taxík pre hostí vychádzajúcich z hotela.

-             V službe nosí hotelové oblečenie a menovku.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »