Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Recepcionár riadi prácu recepcie, poskytuje služby pre prichádzajúcich, ubytovaných a odchádzajúcich hostí. Zabezpečuje predaj ubytovacích služieb, rezervovanie pobytu, zúčtovanie, poskytuje informácie, zabezpečuje telefonické spojenie a hovory hostí a činnosť zmenárne. Podlieha priamo manažérovi ubytovacieho úseku.

Hlavné povinnosti recepcionára:            

-             Dozerať na rezervovanie, vybavuje ho pre jednotlivcov a pre skupiny.

-             Zabezpečuje, aby rezervovanie bolo vybavené k spokojnosti hostí.

-             Je zodpovedný za správne podávanie informácií, správ a záznamov o voľných hosťovských izbách a o ich pripravenosti na ubytovanie.

-             Kontroluje voľné a uzatvorené (blokované) dátumy pre ubytovacie služby.

-             Zabezpečuje, aby sa všetky skupinové zoznamy hostí spolu s typom izieb dvakrát kontrolovali po prijatí objednávky.

-             Ovláda prácu s počítačom a program pre rezervovanie, ktorý využíva vo svojej práci.

-             Kontaktuje sa s hosťami, ktorí majú ťažkosti alebo sťažnosti a priamo ich vybavuje.

-             Rokuje s recepciami iných hotelov v prípade obsadenia kapacity hotela a pomáha sprostredkovať ubytovanie hosťom.

-             Zabezpečuje vybavenie došlej pošty do 24 hodín.

-             Zabezpečuje, aby pošta pre hostí bola včas doručená, napr. fax v priebehu jednej hodiny.

-             Kontroluje evidenciu tržieb za ubytovanie a ostatné služby, aby zúčtovanie s hosťami bolo včas a správne pripravené.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »