Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vedúca práčovne podľa stanovených postupov organizuje a zabezpečuje triedenie, pranie, sušenie, skladanie, žehlenie a skladovanie bielizne, zabezpečuje dodržiavanie kvality vypranej, suchej a poskladanej izbovej bielizne. Je podriadená manažérovi ubytovacieho úseku alebo hotelovej gazdinej.

Hlavné povinnosti vedúcej práčovne:

-             Denne preberá bielizeň na pranie , vedie evidenciu prevzatej a vypranej bielizne.

-             Oddeľuje a nahlasuje poškodenú alebo veľmi zašpinenú bielizeň, skladuje ju na osobitnom mieste a navrhuje na vyradenie.

-             Podľa kapacity a výkonu práčky a sušičky pripravuje odporúčané množstvo bielizne na pranie, dodržiava pritom predpísané technologické postupy.

-             Šetrne zaobchádza s technologickou vybavenosťou práčovne a zabezpečuje minimalizáciu spotreby energií.

-             Pred začatím pracích cyklov zabezpečí správne dávkovanie potrebných pracích prostriedkov.

-             Dodržiava správne postupy ukladania a skladovanie bielizne.

-             Udržiava čisté a vyhovujúce pracovné prostredie práčovne a skladov bielizne.

-             Robí mesačnú inventarizáciu bielizne.

-             Včas nahlasuje všetky poruchy zariadení práčovne.

-             Dbá o dodržanie predpisov o bezpečnosti pri práci.

-             Podľa potrieb vykonáva ďalšie práce v hoteli. 

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »