Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Zriadenec na parkovisku je podriadený vrátnikovi. Zodpovedá za udržiavanie poriadku na parkovisku a za ochranu parkovaných vozidiel.

Plní tieto úlohy:

-             Umiestňuje vozidlá hostí na parkovisko tak, aby parkovacia plocha bola efektívne využitá.

-             Upozorňuje hosťa na to, aby v zaparkovanom vozidle nenechával cenné veci.

-             Má sústavný prehľad o parkovaných vozidlách, robí kontrolu uzamknutia vozidiel.

-             Podáva hosťom informácie o rozsahu služieb poskytovaných hotelom.

-             Vyberá poplatky za parkovanie a vedie o tom predpísanú evidenciu.

-             Robí odvod tržieb do recepcie.

-             V práci nosí hotelové oblečenie a menovku.

HOTELTEAM - RIADENIE HOTELOV S PRIDANOU HODNOTOU

Vyberáme z našich služieb...

Identifikácia problému

pre vyriešenie problému, je potrebné ho najprv detailne poznať

Rekonštrukcia Vášho hotelového tímu

zlý manažér rieši problémy - dobrý im predchádza

Virtuálny rezervačný systém VHRS

Zavádzame 4D virtuálny rezervačný systém - s virtuálnou recepciou aj počas pobytu...

Personálny manažment hotelov

zabezpečíme vhodný personál hotela formou personálneho lízingu

Zavedenie systému zvýšenia obsadenosti hotelu a zisku

bez využívania zľavových portálov a bez zníženia cien

Sem sa určite budete chcieť vrátiť...

Realizovaný projekt »

Detailná čistota »

Príjemný interiér »